English | 中文
自封袋系列设备您所在的位置:首页 >> 产品中心 >> 自封袋系列设备
RFQ-500/600/700/800 自封袋电脑热切制袋机

用途

该机设计专为PE自封袋配套的制袋机,电眼跟踪、电脑控制、自动停机、数字报警。

主要技术参数

型        号   RFQ-500                  RFQ-700             
速        度   40-100 piece/minute   40-100 piece/minute
制袋宽度   40-350mm   100-550mm
制袋长度   460mm   600mm
膜        厚   0.05-0.38mm   0.03-0.22mm
电        热   1.8kw   2.4kw
功        率   5kw   8kw
尺        寸   2450x950x1650mm   2450x1050x1650mm


RFQ-500B 自封袋电脑热切制机